Wybierz galerię z menu obok.

 

 

 Informacja i gorąca prośba do Autorów zdjęć prezentowanych w Galerii.

 

 Galeria tworzona jest z dobrowolnie przekazywanych Chórowi prac, za które bardzo serdecznie dziękujemy. Stanowią bezcenną pamiątkę z działalności chóru.

Prosimy Autorów zdjęć o dostarczanie swoich wyselekcjonowanych prac w rozdzielczości 800 x X pikseli. Prace prosimy uzupełniać podpisem na zdjęciu. Przesłanie zdjęć traktowane jest równoznacznie z wyrażeniem zgody na umieszczenie ich na stronie internetowej chóru. Zastrzega się jednak możliwość korekty obrazu w celu dostosowania do potrzeb galerii.

 

Na stronie internetowej umieszczane są wyłącznie zdjęcia chórzystów i osób związanych z chórem, którzy wyrazili pisemnie taką zgodę.

Osoby spoza grona chórzystów /na przekazywanych zdjęciach/ muszą wyrazić zgodę Autorowi zdjęcia.

Autor zdjęcia może również "zamrozić" twarze osób spoza grona chórzystów uniemożliwiając w ten sposob ich identyfikację.

 

Autorzy zdjęć zachowują wszelkie prawa autorskie do swoich prac. W każdej chwili mogą wycofać obrazy ze strony internetowej przesyłając stosowną informację prowadzącemu stronę:

 

     gruwicek@gmail.com

 

 Informujemy również z wyprzedzeniem, że poszczególne tematyczne foldery ze zdjęciami stopniowo mogą być usuwane całkowicie lub częściowo dla zachowania pojemności witryny.

 

chor.sw.grzegorza@gmail.comLudzi online: 1św. Grzegorz'2023