1. Martyna Bańczyk - solistka - sopran

  2. Janina Bańczyk - alt

  3. Arkadiusz Dołęga - solista - tenor

  4. Józef Idzik - tenor

  5. Fahed Jamal - bas

  6. Grzegorz Komander - tenor

  7. Daria Komander - alt

  8. Nikołaj Kostov - bas

  9. Katarzyna Kożuch - alt

10. Urszula Piwkowska

11. Jan Porzuczek - bas, akompaniator

12. Mateusz Tomica

13. br. Bruno Michał Watola ofm - tenor

chor.sw.grzegorza@gmail.comLudzi online: 2św. Grzegorz'2021