Inicjatorami i prekursorami powstania zespołu byli Henryk Godziek (ówczesny organista, pierwszy dyrygent) oraz o. Marek Pielok (wikary panewnickiej parafii).

 

Chór powstał 2 stycznia 1942 r. 


W pierwszym okresie swojego istnienia liczył około 60 osób. Do 1949 r. chórem dyrygowali - Piotr Górecki, o. Leon Wojsyk oraz o. Marek Pielok. Repertuar chóru w tym okresie obejmował przede wszystkim utwory sakralne śpiewane w języku łacińskim, a po zakończeniu II wojny światowej również w języku polskim. W tym okresie chór współpracował z innymi chórami: panewnicką "Wandą", ligocką "Lutnią" i katowickim "Echem".

 

W latach 1945 - 1949 chór był zarejestrowany jako stowarzyszenie, mając za patrona św. Grzegorza Wielkiego - Papieża i reformatora śpiewu kościelnego. Ustawa z listopada 1949 r. - o zakazie stowarzyszeń formalnych - nie przerwała działalności chóru. Członkowie zespołu zostali wierni słusznej idei - pragnęli śpiewać na chwałę Bożą.

 

W 1949 r. dyrygentem i opiekunem chóru został o. Damascen Janosz, który prowadził chór do końca swego życia (do marca 1993 roku).

 

Z o. Damascenem współpracowali: kompozytor o. Ansgary Malina, dyrygenci: o. Sylwester Swaczyna, o. Marceli Mikołajczyk i pani Renata Dołęga, która dyrygowała chórem od 14.04.1991 do 12.02.1999 r.

 

W 1992 r. chór obchodził 50-tą rocznicę swojego istnienia. Z tej okazji odbył się w naszej bazylice koncert pod dyrekcją Renaty Dołęgi.

 

W roku 1997 chór obchodził swoją 55-tą rocznicę istnienia. Z tej okazji 30 sierpnia Chór św. Grzegorza pod dyrekcją Renaty Dołęgi wystąpił w jubileuszowym koncercie wraz z Chórem św. Bartłomieja z Wenecji. 

 

W roku 2003 chór swoją 60-tą rocznicę istnienia zakończył koncertem prowadzonym przez p. Janusza Muszyńskiego, który dyrygenturę objął w listopadzie 1999 roku i dyrygował nim do 2008 roku.

 

Dnia 18 stycznia 2007 r. chór obchodził Jubileusz 65-lecia działalności. Z tej okazji w bazylice odbył się koncert galowy z udziałem znanych solistów: Benona Maliszewskiego-baryton i Jolanty Kremer-sopran. Chórem w czasie koncertu dyrygował Janusz Muszyński.

  

  

 Foto z koncertu: K.Bytnar.

 

Od 16.09.2008 rdo 10.12.2012 r. chórem dyrygowała pani Aldona Kciuk-Herberg.


Akompaniatorami byli Wiktor Pinkawa, później jego syn Zygmunt. Główną pozycję repertuarową stanowiły kompozycje o. Ansgarego Maliny oraz utwory sakralne polskich i zagranicznych kompozytorów.

Chór im. św. Grzegorza można usłyszeć głównie podczas uroczystości kościelnych w Bazylice, oraz na koncertach i konkursach organizowanych poza parafią. Dwukrotnie śpiewał podczas wizyt Jana Pawła II w Polsce: w 1979 roku w Oświęcimiu i w 1983 roku na Katowickim lotnisku Muchowiec - wspólnie z innymi śląskimi chórami.

Chór występował również za granicą: w Austrii, Czechach, Niemczech, Włoszech.

W październiku 2009 r. chór zajął 3 miejsce na IX Festiwalu Pieśni Maryjnej Magnificat.

 

W roku 2012 Bazylikowo-Misyjny Chór im. Św. Grzegorza obchodził 70-tą rocznicę swego istnienia, a od 10 grudnia 2012 r. dyryguje chórem pani mgr Beata Rąba-Tomica.

 

Do końca sezonu artystycznego 2013/2014 r. opiekunem duchowym był wikariusz prowincji o. Dymitr Żeglin, dyrygentem Beata Rąba-Tomica, organistą i akompaniatorem Zygmunt Pinkawa, prezesem była Renata Górska.

 

W nowym sezonie artystycznym 2014/2015 r. obowiązki opiekuna duchowego naszego chóru przejął o. Alan Rusek - proboszcz naszej parafii.

  

 -----------------

 

 

W niedzielę 21 listopada 2010 przeżywaliśmy Mszę Świętą w intencji własnej: obecnych i byłych członków chóru oraz wszystkich, dzięki którym nasz chór istnieje i ma możliwość rozwoju. Na rozpoczęcie zabrzmiała pieśń „Narodów Zbawco Chryste Królu” o. Ansgarego Maliny, a następnie utwory „Córko Syjońska” Händla oraz „Ave verum corpus” Wolfganga Amadeusza Mozarta.

Po Mszy Świętej odbył się koncert będący w swej formie bezpośrednim nawiązaniem do Eucharystii: Msza G-dur Maximiliana Filke. Utwór ten składa się ze stałych części mszy przyjętych w kościele rzymsko – katolickim od średniowiecza: Kyrie (Panie, zmiłuj się), Glorii (Chwała na wysokości Bogu), Sanctus (Święty) i Benedictus (Błogosławiony). Apogeum stanowi Agnus Dei (Baranku Boży), w którym dziękujemy za ofiarę Jezusa złożoną za nas na Krzyżu. Filke to niemiecki organista i kompozytor, który urodził się w roku 1855 w Ściborzycach Małych, które obecnie należą do gminy Głubczyce w województwie opolskim. Z naszym krajem łączy go jednak nie tylko miejsce urodzenia. Filke zaczynał jako śpiewak Wrocławskiego Chóru Katedralnego. Potem przez lata doskonalił swój warsztat m.in. w Ratyzbonie, Dudestadt, Lipsku, bawarskim mieście Straubingu oraz w Kolonii. W roku 1891 wrócił do Wrocławia. Pracował najpierw jako kapelmistrz w Katedrze Wrocławskiej, a następnie nauczyciel śpiewu w seminarium duchownym. Był również związany z Instytutem Muzyki Kościelnej. Filke zmarł w roku 1911 właśnie we Wrocławiu.

 

 

Chór Bazylikowy w Wielkopolsce

 

 W czerwcu 2010 r. Chór św. Grzegorza był ponownie gościem w niezwykłym zakątku zachodniej Polski, przy Szlaku Konwaliowym. Chór wystąpił kilkukrotnie w Sanktuarium Matki Boskiej Wieleńskiej Ucieczki Grzeszników w Wieleniu Zaobrzańskim oraz w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Przemęcie.

W repertuarze znalazły się m.in. Modlitwa kapłana z opery „Nabucco”, Pie Jesu, Ave Maria trzech różnych kompozytorów oraz przyjęta ze szczególnym wzruszeniem Msza ks. Chlondowskiego.

Oprócz modlitwy i wielogodzinnych prób, chór spędził również miły wieczór na wspólnym biesiadowaniu z Chórem „Hejnał” z Wijewa w przepięknym wigwamie. W tej nietypowej scenerii Chór Bazylikowy wykonał składankę śląskich pieśni ludowych przygotowanych specjalnie na tę okazję. Serdeczna atmosfera umocniła więzi pomiędzy chórami z tak odległych stron Polski.

chor.sw.grzegorza@gmail.comLudzi online: 1św. Grzegorz'2022