SOPRANY

 1. Agnieszka Aptekorz
 2. Grażyna Augustyn
 3. Aleksandra Baran
 4. Marta Branny
 5. Iwona Jankowska
 6. Barbara Kołcz
 7. Joanna Krawiec
 8. Gabriela Paszek
 9. Elżbieta Pełka
 10. Irena Waszkielewicz
 11. Maria Wilk

ALTY

 1. Janina Bańczyk
 2. Grażyna Gładysz
 3. Agnieszka Jokiel
 4. Ewa Lukasek
 5. Daniela Prudło
 6. Janina Skop
 7. Maria Wójcik

TENORY

 1. Józef Idzik
 2. Tadeusz Moryl

 BASY

 1. Alfred Bańczyk
 2. Krzysztof Bańczyk
 3. Czesław Cisek
 4. Jan Glinka
 5. Leon Sitko
chor.sw.grzegorza@gmail.comLudzi online: 1św. Grzegorz'2022