• p.o. Prezesa - mgr Beata Rąba-Tomica
  • Skarbnik – Tadeusz Moryl
  • Sekretarz - Barbara Kołcz
  • Bibliotekarz - Grażyna Gładysz
  • Kronikarz - śp. Rufin Bainczyk
chor.sw.grzegorza@gmail.comLudzi online: 1św. Grzegorz'2021