Utwory aktualnie wykonywane przez Chór im. św. Grzegorza 

 

PIEŚNI KU CZCI CHRYSTUSA KRÓLA

  1. Chrystusowi cześć i chwała – A. Chlondowski
  2. Narodów Zbawco – o. A. Malina
  3. Niechaj będzie pochwalony – K. Hoppe
  4. Przez śmierć bolesną - F. Nowowiejski
chor.sw.grzegorza@gmail.comLudzi online: 1św. Grzegorz'2021